Apie autizmą

Video

Trumpas video apie tai, kas yra autizmas. Šiuo filmuku siekiama šviesti visuomenę, taip pat – skatinti autistiškų asmenų supratimą ir priėmimą. Filmukas skirtas plačiai auditorijai, o ypač tėvams ir mokytojams.

Pastaba: norint pasirinkti lietuviškus subtitrus, eikite į “settings/Subtitles” ir iš kalbų sąrašo pasirinkite “Lithuanian”.