Apie mus

Veikla

Šiuo metu asociacijos teikiamos paslaugos:

  • Vienijame tėvus ir sudarome sąlygas dalintis žiniomis bei praktine patirtimi virtualioje erdvėje bei savitarpio pagalbos grupių susitikimuose.
  • Organizuojame savitarpio pagalbos grupių susitikimus bei asmenines konsultacijas pasitelkdami savanorius, turinčius patirties auginant ASS turinčius vaikus.
  • Organizuojame kultūrinius renginius bei laisvalaikį šeimoms, auginančioms ASS turinčius vaikus.
  • Renkame, sisteminame ir mūsų interneto svetainėje bei bibliotekėlėje teikiame tėvams ir specialistams informaciją apie ASS, naujausius mokslo pasiekimus šių sutrikimų diagnostikos ir korekcijos srityse.
  • Organizuojame grupines konsultacijas su specialistais (psichologais, ergoterapeutais, logopedais, specialiaisiais pedagogais ir kt.), skirtas tėvams auginantiems ASS turinčius vaikus.
  • Rengiame informacinius seminarus tėvams ir specialistams apie skirtingas terapijų rūšis ir jų taikymo galimybes Lietuvoje.

Tikimės toliau kartu augti ir stiprėti. Dėkojame visiems organizacijos nariams, be kurių mūsų tiesiog nebūtų, partneriams, prisidėjusiems prie mūsų tikslų siekimo bei rėmėjams, padedantiems įgyventinti mūsų svajones.