Apie mus

Tapk nariu / Apie narystę

Kas gali tapti LAA „Lietaus vaikai“ nariu?

Mūsų asociacija vienija asmenis savo asmeniniame ar profesiniame gyvenime susidūrusius su autizmo spektro sutrikimais bei visus kitus geros valios žmones, norinčius prisidėti prie Asociacijos tikslų įgyvendinimo.

LAA „Lietaus vaikai“ nariu gali tapti:

Fiziniai asmenys:

 • ASS ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų tėvai, globėjai ir kiti šeimos nariai;
 • Suaugę ASS turinys asmenys bei jų artimieji;
 • Specialistai (terapeutai, gydytojai, mokytojai ir kt.) dirbantys su ASS turinčiais vaikais;
 • Kiti asmenys, siekiantys prisidėti prie Asociacijos tikslų įgyvendinimo.

Nepelno siekiantys juridiniai asmenys:

 • Viešosios įstaigos
 • Asociacijos
 • Paramos ir labdaros fondai
 • Kitos pelno nesiekiančios organizacijos

Kodėl verta tapti LAA „Lietaus vaikai“ nariu?

Dauguma LAA „Lietaus vaikai“ teikiamų paslaugų prieinamos visiems, tačiau tik tapę LAA nariais Jūs gausite šiuos privalumus:

 • Galėsite dalyvauti visuose uždaruose Asociacijos organizuojamuose renginiuose ir susitikimuose.
 • Nemokamuose visiems prieinamuose Asociacijos renginiuose, kuriuose ribojamas dalyvių skaičius, turėsite pirmenybę.
 • Galėsite dalyvauti savitarpio pagalbos grupių susitikimuose bei nustatyta tvarka naudotis kitomis Asociacijos teikiamomis paslaugomis.
 • Galėsite naudotis literatūra, sukaupta Asociacijos bibliotekėlėje.

 

Kaip tapti LAA „Lietaus vaikai“ nariu?

Visus, norinčius tapti LAA nariais ar atnaujinti narystę, prašome:

Pateikti prašymą Asociacijos valdybai Jums patogiu būdu:

 • Užpildant elektroninę anketą. Pildyti čia.
 • Juridiniai asmenys dėl narystės Asociacijoje turėtų susisiekti tiesiogiai su Asociacijos valdyba el. paštu naryste@lietausvaikai.lt

Sumokėti vienkartinį stojamąjį nario mokestį 5,00 Eur į LAA “Lietaus vaikai” sąskaitą LT637300010157138437 (AB Swedbank), mokėjimo paskirtyje nurodant “Stojamasis nario mokestis”. LAA narystės administratorius patikrinęs narystės formą, jei reikia susisiekęs su jumis, ir gavęs įmoką banke, patvirtins jūsų narystę.

Pastaba: Stojamojo ir metinio nario mokesčio dydžiai ir mokėjimo tvarka nustatyti 2018-11-10 Visuotinio narių susirinkimo metu. Tvarka įsigalioja nuo 2019-01-01.

Metinis mokestis yra 15 eurų.

Vienykimės, nes kartu mes galime kurti laimingą ir šviesią mūsų vaikų ateitį!