Apie mus

Tapk nariu / Apie narystę

Kas gali tapti LAA „Lietaus vaikai“ nariu?

Mūsų asociacija vienija asmenis savo asmeniniame ar profesiniame gyvenime susidūrusius su autizmo spektro sutrikimais bei visus kitus geros valios žmones, norinčius prisidėti prie Asociacijos tikslų įgyvendinimo.

LAA „Lietaus vaikai“ nariu gali tapti:

Fiziniai asmenys:

 • ASS ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų tėvai, globėjai ir kiti šeimos nariai;
 • Suaugę ASS turinys asmenys bei jų artimieji;
 • Specialistai (terapeutai, gydytojai, mokytojai ir kt.) dirbantys su ASS turinčiais vaikais;
 • Kiti asmenys, siekiantys prisidėti prie Asociacijos tikslų įgyvendinimo.

Nepelno siekiantys juridiniai asmenys:

 • Viešosios įstaigos
 • Asociacijos
 • Paramos ir labdaros fondai
 • Kitos pelno nesiekiančios organizacijos

Kodėl verta tapti LAA „Lietaus vaikai“ nariu?

Dauguma LAA „Lietaus vaikai“ teikiamų paslaugų prieinamos visiems, tačiau tik tapę LAA nariais Jūs gausite šiuos privalumus:

 • Galėsite dalyvauti visuose uždaruose Asociacijos organizuojamuose renginiuose ir susitikimuose.
 • Nemokamuose visiems prieinamuose Asociacijos renginiuose, kuriuose ribojamas dalyvių skaičius, turėsite pirmenybę.
 • Mokėsite tik 50 proc. kainos už dalyvavimą visiems prieinamuose mokamuose Asociacijos renginiuose, susitikimuose su specialistais ir konferencijose.
 • Galėsite dalyvauti savitarpio pagalbos grupių susitikimuose bei nustatyta tvarka naudotis kitomis Asociacijos teikiamomis paslaugomis.
 • Galėsite naudotis literatūra, sukaupta Asociacijos bibliotekėlėje.

 

Kaip tapti LAA „Lietaus vaikai“ nariu?

Visus, norinčius tapti LAA nariais ar atnaujinti narystę, prašome:

Pateikti prašymą Asociacijos valdybai Jums patogiu būdu:

 • Užpildant elektroninę anketą. Pildyti čia.
 • Atsiunčiant Asociacijos valdybai užpildytą prašymą. Prašymo forma [PDF 303 KB].
 • Juridiniai asmenys dėl narystės Asociacijoje turėtų susisiekti tiesiogiai su Asociacijos valdyba el. paštu naryste@lietausvaikai.lt

Sumokėti vienkatinį stojamąjį nario mokestį 6,00 Eur į LAA “Lietaus vaikai” atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant “Stojamasis nario mokestis”.

Pastaba: Stojamojo ir metinio nario mokesčio dydžiai ir mokėjimo tvarka nustatyti 2014-04-26 Visuotinio narių susirinkimo metu. Tvarka įsigalioja nuo 2014-06-01. Su patvirtina mokesčių tvarka galite susipažinti – Patvirtinta stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka.

Gavę Jūsų mokėjimą atsiųsime LAA nario prisijungimo vardą bei slaptažodį, su kuriuo galėsite prisijungti prie uždaros LAA “Lietaus vaikai” svetainės dalies ir naudotis jos teikiamais privalumais. Taip pat atsiųsime informaciją apie kasmetinio nario mokesčio dydį einamiesiems kalendoriniams metams, apskaičiuotą proporcingai įstojimo laikui (metinis mokestis yra 30Eur).

Vienykimės, nes kartu mes galime kurti laimingą ir šviesią mūsų vaikų ateitį!