Apie autizmą

Priežastys ir statistika

Lietuvoje iki šio nėra oficialios statistikos kiek yra asmenų, turinčių autistinio spektro sutrikimą. Tačiau remiantis Europos šalių statistika, konkrečiai Jungtinės Karalystės skaičiais  – autistinio spektro sutrikimas diagnozuojamas 1 iš 100 žmonių. Vyrų ir moterų santykis varijuoja, paprastai vidutiniškai 1:4. Tačiau pastaruoju metu šis skaičius tarp moterų auga (autoriai Gould J. and Ashton Smith J., 2011).

Šaltinis http://www.autismtoolbox.co.uk/understanding-autism/