Naujienos

Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Pakartotinis susirinkimas priims nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant susirinkime dalyvaujančių narių skaičiaus.

 

2018 m. lapkričio 10 d. 11:00 val.
Buivydiškių dienos centre
Parko g. 2C, Buivydiškės, Vilnius
(54° 43′ 5.66″, 25° 11′ 14.73″)

Kviečiame į pakartotinį visuotinį asociacijos narių susirinkimą.

Darbotvarkė:
Metinės veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
Asociacijos įstatų peržiūrėjimas ir keitimas;
Asociacijos pirmininko ir valdybos narių rinkimai;
Kiti klausimai.

Pakartotinis susirinkimas priims nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant Susirinkime dalyvaujančių narių skaičiaus.

 

Asociacijos pirmininkė
Lina Sasnauskienė