Pagrindinis meniu

"Metų sraigtelis 2014" nominacija

Neformali NVO koalicija už vaiko teises, vienijanti 12 nevyriausybinių organizacijų, pasiūlė Remigijaus Šimašiaus rengiamam apdovanojimui "Metų sraigtelis 2014" nominaciją:

LIETUVOS VALDŽIOS CINIZMAS: STIPRI ŠEIMA = STIPRŪS GLOBOS NAMAI

2014-2015 m. 126 mln. LT stacionarioms paslaugoms socialinės globos įstaigose skyrusi valdžia pareiškė, kad tokiu būdu vykdo „šeimų stiprinimo ir visaverčio jų funkcionavimo užtikrinimo“ priemonę.

Nominacijoje "Metų sraigtelis" išskiriami atvejai, kai valdžia (valstybės tarnautojai, teisėjai, politikai) pasielgia taip, tarsi taikant įstatymus sveikas protas būtų paliktas namuose.
Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės srityje 2014 - 2015 m. veiksmų plane didžiausios sumos numatomos Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo programai. Tam per dvejus metus numatoma išleisti daugiau kaip 109 mln. litų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų ir per 16 mln. litų valstybės biudžeto specialiųjų bendrojo finansavimo lėšų. Tuo metu kai nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrai: neįgaliems asmenims, neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams, pagyvenusiems asmenims, socialinėms rizikos asmenims ir jų šeimoms 2014-2015 metais numatyta vos daugiau kaip 1 mln. litų ES struktūrinių fondų lėšų bei daugiau kaip 600 tūkst. litų valstybės biudžeto specialiųjų bendrojo finansavimo lėšų. Aritmetika paprasta, 126 mln. Lt tam, kad dar labiau padidintume šių žmonių atskirtį, ir 1,6 mln. LT šeimų, panorusių realiai pasirūpinti savo artimaisiais, paramai. Klausimas, kur dingsta "šeimų stiprinimo ir visaverčio jų funkcionavimo užtikrinimo" siekis, ir ką valdžia tokiais savo sprendimais iš tiesų stiprina?

Prašome palaikyti šią idėją ir pasidalinti, idant butų atkreiptas dėmesys į absurdišką valdžios politiką!