Pagrindinis meniu

Dainius Pūras – naujasis Jungtinių Tautų Specialusis pranešėjas teisės į sveikatą klausimais!

Šiandien Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba profesorių Dainių Pūrą išrinko naujuoju JT Specialiuoju pranešėju dėl paramos visuotinei teisei į aukščiausius siektinus fizinės ir protinės sveikatos standartus. Pirmą kartą istorijoje šią aukštą poziciją Jungtinėse Tautose užima Lietuvos atstovas.

Į aukštą postą Jungtinėse Tautose pretendavo devyniolika kandidatų iš viso pasaulio, tarp kurių buvo JAV teisės profesorė Sophi Gruskin, ir žymus gydytojas iš Brazilijos Armando de Negri Filho. „Aš nusprendžiau išrinkti Dainių Pūrą iš Lietuvos, nes jis turi didelę patirtį ir kvalifikaciją šiai pozicijai“, - teigia Baudelaire Ndong Ella, Žmogaus teisių tarybos Prezidentas savo laiške Tarybos nariams.

Specialieji pranešėjai - tai nepriklausomi žmogaus teisių ekspertai, kurie gauna mandatus iš Jungtinių Tautų ir yra lemiamai svarbūs užtikrinant žmogaus teises šiuolaikiniame pasaulyje. Būtent šie žmonės gali pradėti tyrimus dėl konkrečių žmogaus teisių pažeidimų valstybių teritorijose. Jie ženkliai prisideda prie tarptautinių žmogaus teisių standartų vystymo, tačiau nė vienas specialusis pranešėjas negauna atlyginimo už savo darbą, tik administracinį palaikymą iš sekretoriato.

Šiuo metu Jungtinėse Tautose yra penkiasdešimt vienas specialusis pranešėjas, atskaitingas Žmogaus teisių tarybai ir Generalinei asamblėjai.

„Tai, kad esu paskirtas JT Specialiuoju pranešėju yra, visų pirma, Lietuvos pilietinės visuomenės, kurios aktyviu nariu visada save laikiau, nuoseklaus darbo įvertinimas,“ – sakė ilgametis ŽTSI valdybos pirmininkas Dainius Pūras. „Jungtinėse Tautose gerai suprantama kaip svarbu, užtikrinant visuomenės gerovę ir sveikatą, remtis nepriklausomų ekspertų rekomendacijomis. O juk nepriklausomi ekspertai paprastai išauga nevyriausybinėse organizacijose, kurių misija – reikliai prižiūrėti ir vertinti valdžios institucijų sprendimus.“
Profesorius taip pat pabrėžė, kad jo darbo prioritetai - prisidėti prie to, kad sveikatos apsaugos sistema pasaulyje būtų atvira visuomenei ir draugiška pažeidžiamoms grupėms. „Taip pat šiandien yra labai svarbu užtikrinti, kad brangių biomedicinos technologijų naudojimas būtų akylai prižiūrimas nepriklausomų ekspertų ir neabejingų piliečių,“ – teigė Dainius Pūras.

„Džiaugiamės ir sveikiname JT Žmogaus teisių tarybos sprendimą ir jos Prezidento įvertinimą. Norėtųsi, kad tai, kaip Dainiaus Pūro ilgametis įspūdingas darbas psichikos sveikatos bei žmogaus teisių srityje yra vertinamas bei pripažįstamas tarptautiniu lygmeniu, ženkliau atsispindėtų Lietuvos politiniame bei instituciniame lygmenyje,“ - sakė ŽTSI direktorė Dovilė Šakalienė. „Norėtume tikėtis, kad Dainiaus Pūro atkaklus darbas siekiant geresnės psichikos sveikatos priežiūros, kokybiškesnės pagalbos vaikams bei šeimoms, psichologinių paslaugų prieinamumo visiems nebebus matomas kaip nepatogus kalbėjimas korupcijos ir biurokratizmo kamuojamoms kurčioms valdžios institucijų ausims, bet bus įvertintas kaip didžiulis indėlis į mūsų valstybės augimą.“

Daugiau informacijos čia.