Pagrindinis meniu

Kvietimas į pakartotinį visuotinį narių susirinkimą!

Mielieji asociacijos nariai,

Norėdami kuo geriau atstovauti visų mūsų vaikų interesus ir kuo efektyviau spręsti Jums rūpimus klausimus, kviečiame Jus į Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ pakartotinį visuotinių narių susirinkimą. Pakartotinis narių susirinkimas priims nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant susirinkime dalyvaujančių narių skaičiaus. Todėl visus aktyviai kviečiame dalyvauti ir išreikšti savo nuomonę.

Visuotinis narių susitikimas vyks š.m. balandžio 26 dieną, 11 val., Vilniaus Atgajos specialiojoje mokykloje (adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius). Registracijos pradžia 10.30.

Susitikimo metu aptarsime šiuos klausimus:
1. Asociacijos veiklos ir finansinės ataskaitos už 2013 metus tvirtinimas;
2. Asociacijos strateginių tikslų ir uždavinių aptarimas;
3. Valdybos narių sudėties papildymas;
4. Asociacijos stojamojo ir nario mokesčio nustatymas ir mokėjimo tvarkos patvirtinimas;
5. 2014 metų numatomų veiklų ir renginių pristatymas;
6. Kiti aktualūs nariams klausimai.

Prašome informuoti apie ketinimą dalyvauti ar nedalyvauti el. paštu renginiai@lietausvaikai.lt. Registracija svarbi dėl tinkamo patalpų paruošimo.

Primename, pakartotinis narių susirinkimas priims nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant susirinkime dalyvaujančių narių skaičiaus. Mums svarbi Jūsų kiekvieno nuomonė, todėl nuoširdžiai laukiame Jūsų atvykstant.

Iki pasimatymo!