Teisinė informacija

Neįgalumo nustatymas

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo pakeitimai
 
Neįgalumo nustatymas yra vienas iš dalykų, su kuriuo šeima susiduria išgirdusi autizmo spektro sutrikimo diagnozę.
Dažniausiai, kai tėvams apie tokią galimybę praneša gydymo įstaigos socialinė darbuotoja, šeima sako griežtą NE.

Vėliau, kai tėvai sužino  privačių užsiėmimų kainas arba nori, kad jų vaikas gautų paslaugas dienos centruose, grįžta prie šio nelengvo klausimo.
Mūsų asociacija dažnai sulaukdavo  šeimų klausimų ir nusiskundimų, susijusių su neįgalumo nustatymo procesu.

Prieš metus prasidėjo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos bei autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ dialogas.

Šis dialogas buvo nelengvas visiems. Tačiau šiandien mes galime pasakyti, kad valstybės institucijos savo prioritetu pasirinko vaikų ir jų šeimų interesus.

Nuo š.m. spalio 31 d. įsigalioja neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo pakeitimai, kurie, mūsų manymu, neįgalumo lygio nustatymo (tiek pirminio, tiek pakartotino) procesą  padarė aiškesnį ir skaidresnį visiems.
Už nuoširdų bendradarbiavimą ir mūsų nuomonės girdėjimą esame labai dėkingi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus vedėjai Eglei Čaplikienei ir šio skyriaus patarėjai Daivai Zabarauskienei bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriui Manfredui Žymantui. 

Pokyčiai neįgalumo nustatymo apraše ir palyginimas su senuoju aprašu.