Teisinė informacija

Lengvatos

Ženklo „Neįgalusis“ ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės naudojimas:

  • Teisę naudoti ženklą turi fizinis asmuo vežantis vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Pilna informacija:

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimas

Kuo skiriasi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė nuo ženklo „Neįgalusis“?

Kelių eismo taisyklės

 

Transporto lengvatos

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas, 2000-03-30, VIII-1605

5 straipsnis. Teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida

1. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida turi:

1) asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

7 straipsnis. Teisė į transporto išlaidų kompensaciją

3. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti iki 32 MGL dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.