Naujienos

Kviečiame dalyvauti tyrime

Dalyvaukite tyrime ir padėkite Socialinio jautrumo skalę adaptuoti Lietuvos vaikams

Šiuo metu Lietuvoje naudojama CARS skalė nėra pakankamai specifiška. Pasaulyje taikomos labiau jautrios ir labiau specifiškos skalės, viena iš jų  – Socialinio jautrumo skalė (Social Responsiveness Scale Second Edition SRS-2).

Tačiau, norint taikyti klausimyną, jis turi būti adaptuotas toje šalyje, t. y. juo turi būti įvertintas atitinkamas vaikų skaičius (paskaičiuotas pagal Lietuvoje nustatytų diagnozių skaičių), įvertinti gauti rezultatai.  Todėl labai kviečiame šeimas prisidėti prie šio taip svarbaus mūsų bendruomenei projekto ir rasti laiko sudalyvauti tyrime.

Šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos atliekamas biomedicininis tyrimas „Autizmo išreikštumo sąsajos su gretutinių psichikos sutrikimų simptomais ir sociodemografiniais veiksniais vaikų ir paauglių amžiuje“. Tyrimo tikslas – nustatyti autizmo išreikštumo sąsajas su gretutinių psichikos sutrikimų simptomais ir sociodemografiniais veiksniais vaikų ir paauglių amžiuje. Tyrimo metodikos: vaikų elgesio klausimynas (Child Behavior Checklist CBCL/6-18), socialinio jautrumo skalė (Social Responsiveness Scale Second Edition SRS-2), sociodemografinis klausimynas (pildomi tėvų/globėjų, prieš tai paaiškinus apklausos tikslą ir gavus tėvų/globėjų raštišką sutikimą dalyvauti biomedicininiame tyrime (pasirašyta informuoto asmens sutikimo forma)). Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik apibendrinti, tiriamųjų vardų, pavardžių, gimimo datų ar kitų duomenų, kuriais remiantis tiesiogiai ar netiesiogiai būtų galima nustatyti tiriamųjų tapatybes, nebus minima.

Tikimasi, kad tyrimas „Autizmo išreikštumo sąsajos su gretutinių psichikos sutrikimų simptomais ir sociodemografiniais veiksniais vaikų ir paauglių amžiuje“ prisidės prie greitesnio įvairiapusio raidos sutrikimo vienos iš diagnostinių metodikų patvirtinimo (šiuo metu Lietuvoje patvirtintų ASS diagnostinių metodikų nėra).

Į tyrimą kviečiami tėvai, kurių vaikams diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas (F84.0 Vaikystės autizmas, F84.5 Aspergerio sindromas, F84.8 Kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai), nuo 6 metų iki 16metų amžiaus ir  kuriems nėra sunkaus ar gilaus protinio atsilikimo. Taip pat tyrime dalyvauja ir tokio paties amžiaus vaikų, kuriems nediagnozuotas vaikystės autizmas, tėvai.  Visa su jūsų vaiku susijusi informacija bus konfidenciali, t. y. surinkti duomenys bus koduojami specialiame žurnale ir saugomi rakinamoje spintoje, kurios raktą turės tik tyrėjas. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik apibendrinti, tiriamųjų vardų, pavardžių, gimimo datų ar kitų duomenų, kuriais remiantis tiesiogiai ar netiesiogiai būtų galima nustatyti tiriamųjų tapatybes, nebus minima.

Jei sutiktumėte dalyvauti, jums būtų pateikti klausimynai. Jūsų vaikui klausimynai nebus pateikti.

Dėl detalesnės informacijos su tyrėja gydytoja vaikų ir paauglių psichiatre Dalia Vėlavičiene galite susisiekti elektroniniu paštu: daliavelav@gmail.com arba telefonu: 8-37-327178, 8-37-326074. Mobilus tel. 865773221.