Apie mus

Kas mes? Misija, vizija, tikslai

Kas mes?

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ savo veiklą oficialiai pradėjo 2013 metų kovo 13 dieną. Neformali veikla iniciatyvių žmonių ir šios asociacijos steigėjų pastangomis vyko ir anksčiau: tėvų savitarpio pagalbos grupelių susitikimai, meno terapija, seminarų organizavimas ir pan. Ilgainiui informacijos, susitikimo ir pagalbos poreikis augo, o tai ir paskatino imtis didesnių darbų. Taip atsiradome mes.

LAA „Lietaus vaikai“ yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, vienijanti tėvus, auginančius vaikus su autizmo spektro ir kitais raidos sutrikimais, suaugusius asmenis, turinčius autizmo spektro sutrikimų (ASS), ir kitus fizinius bei juridinius asmenis, prisidedančius prie asociacijos tikslų įgyvendinimo. Siekiame tapti pagrindine ASS turinčių asmenų interesų gynimo ir atstovavimo organizacija Lietuvoje, teikiančia savitarpio pagalbos, socialinio integravimo, visuomenės, pedagogų bei tėvų švietimo paslaugas.

Mūsų tikslai:

  • Atstovauti ASS turinčių asmenų interesams ir juos ginti valstybės ir savivaldybių institucijose, švietimo ir ugdymo įstaigose bei kitose valstybinėse ir nevalstybinėse įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
  • Telkti ir vienyti ASS turinčius asmenis ir jų šeimos narius (taip pat globėjus ar kitus jiems atstovaujančius asmenis), gydytojus, specialiuosius pedagogus, socialinius darbuotojus ir kitus asmenis, kurių darbas tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su ASS turinčiais asmenimis;
  • Padėti ASS turintiems asmenims ir jų šeimos nariams sėkmingai integruotis į visuomenę;
  • Rinkti tarptautinę informaciją apie efektyvias ugdomąsias ir sveikatinimo terapijas, metodus ir programas, naujausius mokslo pasiekimus šių sutrikimų tyrimo ir korekcijos srityje bei užtikrinti šios informacijos prieinamumą lietuvių kalba ir sklaidos tęstinumą;
  • Šviesti visuomenę, tėvus, pedagogus bei kitus specialistus specialiojo ugdymo metodikų, tėvų ir vaikų teisių, pagalbos galimybių socialinėje bei teisinėje sferoje klausimais.
  • Dalyvauti kuriant medicininę, edukacinę, socialinę ASS turinčių asmenų bei jų šeimos narių gerovę.

LAA Įstatai

LAA lankstinukas