Naujienos

Ieškome darbuotojų.

Buivydiškėse, visai šalia Vilniaus miesto ribos, naujai įsikūręs reabilitacijos centras plečia savo veiklos sritį. 
Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus rajono savivaldybe, Buivydiškių dienos centru ir Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, nuo rugsėjo pradėtas vystyti dienos socialinės globos ilgalaikis projektas, kurio tikslas – teikti įvairiapusę kompleksinę pagalbą mokyklinio amžiaus vaikams, kuriems nustatytas raidos sutrikimas ir negalia.
Pagalba (užsiėmimai grupėje ir individualiai) bus teikiama popietiniu laiku, siekiant užtikrinti ne tik turiningesnį vaikų užimtumą, bet ir kryptingai ugdyti jų socialinius, savitvarkos, emocių ir pojūčių valdymo, judesio ir kitus įgūdžius.
Darbuotojai dirbs komandoje, kartu su vaikų tėvais aptars vaikų poreikius, teiks vaikams pagalbą individualiai ir grupėje. Specialistams siūlysime lankstų darbo grafiką, galimybę derinti darbą Centre su kitomis veiklomis. Komandos nariai, dirbdami kartu, ieškos įvairių ugdymo metodų bei pagalbos būdų, siekiant kiekvienam vaikui suteikti galimybes siekti maksimalaus potencialo.
Darbui komandoje Centre reikalingi įvairių sričių specialistai.
ERGOTERAPEUTAS
Jis vertins vaikų pojūčių, motorikos, savarankiškumo įgūdžius, analizuos ir gilinsis į vaiko poreikius, mokymosi sunkumus ir stiprybes. Specialistas sudarys vaiko pojūčių žemėlapį, užimtumo ir įgūdžių ugdymo planą, dirbs su vaikais individualiai ir grupėje, teiks rekomendacijas kitiems Centro darbuotojams ir vaikų tėvams.
Reikalavimai:
• Atitinkamos srities išsilavinimas.
• Noras dirbti ir gilintis į vaikų su autizmo spektro sutrikimais ar negalia sritį, ieškoti tinkamiausių pojūčių ir savarankiškumo ugdymo metodų, kurie atitiktų geriausius vaiko, turinčio mokymosi, socialinio elgesio ir kitų sunkumų, interesus.
• Darbo patirtis su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų.
• Bent vienos užsienio kalbos (anglų arba rusų) mokėjimas – gebėjimas skaityti literatūrą, dalyvauti mokymuose.
SOCIALINIS DARBUOTOJAS/PEDAGOGAS
Jis analizuos ir gilinsis į vaiko poreikius, socialinio elgesio sunkumus ir stiprybes, kartu su kitais komandos nariais ir vaiko tėvais sudarys vaiko socialinių įgudžių lavinimo planą, dirbs su vaikais individualiai ir grupėje, stiprins vaiko socialinius įgūdžius, ugdys jo savitvarką ir savarankiškumą.
Kartu su kitais specialistais darbuotojas planuos ir vykdys vaikų užimtumą Centre, ves užsiėmimus grupėse, planuos išvykas už Centro ribų.
Reikalavimai:
• Atitinkamos srities išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas) arba patirtis.
• Noras dirbti ir gilintis į vaikų su autizmo spektro sutrikimais ar negalia socialinių įgūdžių lavinimo sritį.
• Bent vienos užsienio kalbos (anglų arba rusų) mokėjimas – galimybė skaityti literatūrą, dalyvauti mokymuose.
• Darbo patirtis su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, būtų privalumas.
INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS (2 darbuotojai)
Jis dirbs komandoje su kitais Centro darbuotojais, lydės vaikus grupinių užsiėmimų metu, kartu su Centro darbuotojais ir tėvais aptars vaikų ugdymo plano įgyvendinimą, teiks pasiūlyms ir grįžtamą ryšį.
Reikalavimai
• Noras dirbti ir gilintis į vaikų su autizmo spektro sutrikimais ar negalia socialinių įgūdžių lavinimo sritį.
• Darbo patirtis su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, būtų privalumas.
PSICHOLOGAS
Jis analizuos ir gilinsis į vaiko poreikius, sunkumus ir stiprybes, kartu su kitais komandos nariais sudarys vaiko terapijų ir užimtumo Centre planą, aptars ir koreguos vaiko ugdymo planą kartu su vaiko tėvais ir komandos nariais, konsultuos vaikus, vaikų tėvus ir darbuotojus, stebės Centre vykdomas veiklas ir atliks jų monitoringą, pagal galimybes konsultuosis su kitais specialistais.
Reikalavimai:
• Atitinkamos srities išsilavinimas (sveikatos arba pedagoginės srities specializacija) (gali būti paskutinių kursų studentas).
• Noras dirbti ir gilintis į vaikų su autizmo spektro sutrikimais ar negalia sritį.
• Bent vienos užsienio kalbos (anglų arba rusų) mokėjimas.
• Darbo patirtis su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, būtų privalumas.

Jei žinote kam aktualus skelbimas pasidalinkite! Lauksime Jūsų gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško el. paštu info@lietausvaikai.lt.