Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS, 2016-09-14, XII-2603 26 straipsnis. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais 6) imtis tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos. 40 straipsnis. Susitarimas dėl ne viso darbo laiko 5. Šio straipsnio...

Lengvatos

Ženklo „Neįgalusis“ ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės naudojimas: Teisę naudoti ženklą turi fizinis asmuo vežantis vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Pilna informacija: Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimas Kuo skiriasi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė nuo ženklo „Neįgalusis“? Kelių eismo taisyklės   Transporto lengvatos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų...

Neįgalumo nustatymas

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo pakeitimai   Neįgalumo nustatymas yra vienas iš dalykų, su kuriuo šeima susiduria išgirdusi autizmo spektro sutrikimo diagnozę. Dažniausiai, kai tėvams apie tokią galimybę praneša gydymo įstaigos socialinė darbuotoja, šeima sako griežtą NE. Vėliau, kai tėvai sužino  privačių užsiėmimų kainas arba nori, kad jų vaikas gautų paslaugas...