Marte Meo programa

Tai vokiška programa, skirta tėvų, turinčių vaikų su ASS, apmokymui. Ši programa lavina socialinį ir emocinį vaikų su ASS vystymąsi pagal Marte Meo koncepciją. Marte Meo programa tobulinama nuo 1996 metų mokslininkės Maria Arts. Ši terapija remiasi kasdieninių situacijų, kurios įrašomos į vaizdo įrašą, analize. Vaizdo įrašus analizuoja ir patarimus...

Son-Rise programa

Son-Rise programa, kartais vadinama pasirinkimų programa, yra santykių pagrindu grįsta terapija. Son-Rise programa yra grindžiama idėja, kad vaikai su ASS turi problemų formuojant santykius su kitais žmonėmis. Tokiems vaikams galima padėti socialinių santykių plėtojimas žaismingai bendraujant su suaugusiuoju. Suaugęs asmuo prisijungia prie vaiko veiklos ir leidžia vaikui vadovauti, neprimesdamas savo idėjų...

Santykių vystymo intervencija (RDI)

Santykių vystymo intervencija (RDI) (Relationship Development Intervention) yra tėvų vadovavimu paremtas metodas, orientuotas į vaiko sunkumus susijusius su mąstymo lankstumu, emocijų reguliavimu ir alternatyvos suvokimu. Daugiau skaitykite http://researchautism.net/autism-interventions/types/behavioural-and-developmental/relationship-based/relationship-development-intervention-and-autism.

Floortime (DIR)

DIR metodas yra grindžiamas idėja, kad kai kuriems vaikams yra sunku pasiekti tam tikrus vystymosi etapus, pavyzdžiui išvystyti komunikacinius ir motorinius įgūdžius, bet įveikti šiuos etapus jiems gali padėti žaisminga, struktūrinė sąveika su suaugusiuoju. Lietuvoje šią terapiją taiko Paulina Račytė - Kuraitienė. FB - https://www.facebook.com/paulina.racyte. Daugiau skaitykite http://researchautism.net/autism-interventions/types/behavioural-and-developmental/developmental/dir-method-and-autism.

Milleu mokymas

Milleu mokymas, tai elgesio terapija, kai asmenys yra mokomi kalbos  ir elgesio savo natūralioje aplinkoje (milleu). Daugiau skaitykite http://researchautism.net/autism-interventions/types/behavioural-and-developmental/behavioural/milieu-teaching-and-autism.

Incidentinis mokymas

Incidentinis mokymas (Incidental Teaching) taikomas ankstyvame amžiuje, gali būti naudojamas kaip kitų terapijų dalis. Incidentinis mokymas yra mokymo forma, kai mokytojas pasinaudoja natūraliais "incidentais" ar situacijomis ir suteikia mokymosi galimybes studentui. Incidentinis mokymas yra grindžiamas idėja, kad studentai, taip pat ir vaikai su ASS,  yra labiau linkę mokytis, jei mokymas remiasi...

UCLA projektas

UCLA projektas skirtas ankstyvo amžiaus intervencijoms, paremtas ABA metodika. Daugiau skaitykite http://researchautism.net/autism-interventions/types/behavioural-and-developmental/behavioural/eibi-ucla-yap-model-and-autism.

Verbalinio elgesio terapija (VB)

Verbalinės elgsenos intervencija (VBA - Verbal Behaviour Approach) yra kilusi iš taikomosios elgesio analizės ir naudojama įvairiose ankstyvose elgesio intervencijose. VBA yra skirta išmokyti žmogų su ASS, naudoti kalbą prašymams, bendravimui ir minčių išsakymui. Ši terapija pradedama tuo, kad vaikas pirmiausia apmokomas konkrečių kalbos išraiškos komponentų. Į išraiškingos kalbos komponentai (operandai)...

Esminio atsako mokymas (PRT)

Esminio atsako mokymas (Pivotal Response Treatment). Daugiau skaitykite http://researchautism.net/autism-interventions/types/behavioural-and-developmental/behavioural/pivotal-response-treatment.

Taikomoji elgesio terapija (ABA) ir Atskirų bandymų metodas (DTT)

ABA terapija Taikomoji Elgesio Analizė (angl. Applied Behavior Analysis) – tai mokslas, kurio metodika, paremta žmonių ir kitų gyvų organizmų mokymosi procesų principais, yra nuosekliai taikoma siekiant pagerinti socialiai svarbų elgesį ir parodyti, kad būtent nuo šios metodikos ir priklauso teigiami elgesio pokyčiai. (Cooper, Heron ir Heward, 1987) ABA principai...

Terminologija

Tarptautiniai ligų kodai (TLK) TLK - tai kodų sistema, apimanti ligas ir įvairius simptomus, patologines būkles, skundus, socialines aplinkybes, išorines sužeidimų ir ligų priežastis. TLK sudaro Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO). F84 - Įvairiapusiai raidos sutrikimai. F83 - Specifiniai mišrūs raidos sutrikimai.

Straipsniai

Informacinio pobūdžio interneto svetainės: Be Ligų  Gausybė straipsnių autizmo tematika: priežastys, terapijos, požymiai ir kt. Kalba: lietuvių Autism Europe Tarptautinė Europos šalių asociacija, kurios pagrindinis tikslas yra puoselėti autizmą turinčių žmonių ir jų šeimų teises bei padėti jiems gerinti jų gyvenimo kokybę. Asociacija "Lietaus vaikai" yra šios asociacijos narė. Autism...